Sorry, this video is not available in your country.

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Romance Of The Three Kingdoms

phimbotrungquoc

phimbotrungquoc - Đăng ngày: 05-08-2008

Mục:
Triều đại nhà Hán sụp đổ, gian thần Đổng Trác nắm quyền hoành hành ngang ngược. Các bạc gian hùng trong thiên hạ như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền cát cứ mỗi người một phương, tạo thế chân kiềng trong thiên hạ, đồng thời viết lên trang sử về các vị anh hùng...
Xem chi tiết