• Sách Ma Sách Ma

  The Babadook

  93 Phút
      2014
 • Vệ Binh Dải Ngân Hà Vệ Binh Dải Ngân Hà

  Guardians Of The Galaxy

  121 Phút
      2014
 • Dị Biến Dị Biến

  The Anomaly

  97 Phút
      2014
 • Trò Chơi Gọi Hồn Trò Chơi Gọi Hồn

  Ouija

  89 Phút
      2014
 • Thời Niên Thiếu Thời Niên Thiếu

  Boyhood

  165 Phút
      2014
 • Tế Xác Tế Xác

  Jessabelle

  90 Phút
      2014
 • Báo Oán Báo Oán

  The Second Coming

  88 Phút
      2014
 • Bộ Não Siêu Việt Bộ Não Siêu Việt

  Lucy

  89 Phút
      2014
 • The 100: Phần 2 The 100: Phần 2

  The 100: Season 2

  4/? Tập
      2014
 • Xác Sống: Phần 5 Xác Sống: Phần 5

  The Walking Dead: Season 5

  6/16 Tập
      2014
 • Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú

  Naruto Shippuuden

  386/? Tập
      2012
 • Người Hùng Tia Chớp Người Hùng Tia Chớp

  The Flash

  6/? Tập
      2014
 • Chó Săn Chó Săn

  Bad Guys

  6/11 Tập
      2014
 • Mũi Tên Xanh: Phần 3 Mũi Tên Xanh: Phần 3

  Arrow: Season 3

  6/? Tập
      2014
 • Kẻ Thất Bại: Phần 1 Kẻ Thất Bại: Phần 1

  Diors Man: Season 1

  4/7 Tập
      2014
 • Chế Tạo Mỹ Nhân Chế Tạo Mỹ Nhân

  Chế Tạo Mỹ Nhân

  20/? Tập
      2014